Den huvudsakliga utgångspunkten för regeringen i denna utredning har varit att få till stånd ett system som på bästa möjliga sätt tar tillvara arbetsförmågan hos ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus på att alla människor har rätt till ett arbete trots funktionsnedsättning och/eller sjukdom kan vi se som en bra utgångspunkt. Av den anledningen tycker vi att utredningen borde ta upp och föreslå insatser som kan förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden men istället föreslås endast förändringar i sjukförsäkringssystemen

Aktivitetsersättning

För ungdomar som har en reumatisk sjukdom finns idag bra behandling och effektiva läkemedel som gör att flera av dem kan finnas på arbetsmarknaden. Ändå är det svårt för många av dessa att få ett arbete på grund av höga krav från arbetsgivare och okunskap och fördomar om vad funktionsnedsättning är och innebär för begränsningar. Självklart varierar deras arbetsförmåga både över tid och beroende på diagnos och allvarlighetsgrad. För en del är det möjligt att arbeta heltid för andra fungerar inte det. Aktivitetsersättningen har här givit dem som inte har haft fullständig arbetsförmåga att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Många har arbetat 25, 50 eller 75 procent, och på resterande delen har de haft aktivitetsersättning, vilket har medfört att de fått en inkomst som har varit möjlig att försörja sig på.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.