Temaår 2012

Temaår 2012 Reumatikerförbundet - Kunskap som lindrar

Vart fjärde år har Reumatikerförbundet ett temaår. Senaste var 2008 och då handlade året om träning och att röra på sig. Vi kallade temaåret "Reumatikerförbundet i rörelse". 2012 är det dags igen. På förbundsstämman i juni 2010 fattades det beslut om att tema-året 2012 ska handla om diagnoskunskap. Temaåret har fått namnet Reumatikerförbundet - kunskap som lindrar.

Diagnoskunskap innehåller många aspekter: att klara av vardagen och leva med en sjukdom, träning, kost, den mentala biten, medicin, behandling och vad som faktiskt händer i kroppen. Att lära sig mer om sin diagnos är viktigt för våra medlemmar, för den som lever med en reumatisk sjukdom och för anhöriga. Kunskap kring de olika diagnoserna är av vikt för de som arbetar med frågorna inom vården, inom forskning och även politiskt.

Det finns ett 80-tal olika reumatiska diagnoser med olika symptom och olika sjukdomsbilder. Samtidigt är det mycket som förenar. Till exempel: trötthet, smärta och att hantera sjukdomen under många, många år. Reumatiska sjukdomar är olika men lika. Det är viktigt att vi ser det som är gemensamt samtidigt som alla har sina specifika behov av kunskap kring sin sjukdom/diagnos. Alla som berörs sätter sitt hopp till god vård, rehabilitering och forskning.

Reumatikerförbundet vill tydliggöra att vi vet hur det är att leva med reumatisk sjukdom och att vi som organisation ger ökad kunskap för ett bättre liv.
Vi vill också särskilt lyfta fram artros som idag kanske inte kopplas ihop med Reumatikerförbundet men som hör till våra medlemsgrupper.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.