Reumatikerförbundets VAL KICK OFF

Valkickoff den 4 mars 2014 på Reumatikerförbundets kansli i Stockholm

Det var 15 distrikt som deltog med varsin representant som har hand om det intressepolitiska arbetet ute i distrikten. Jag representerade Reumatikerdistriket Blekinge.                                                        

Anne Carlsson började med att hälsa alla välkomna och informerade om dagen.

Ann-Charlotte Grönblad hade genomgång av valplanen 2014. Påverkansarbetet är ett av förbundets ben och som bygger på dess vision om ett ”bra liv för alla reumatiker” och valåret är ett utmärkt tillfälle att driva förbundets frågor.                               

Christina Aldrin redogjorde för förutsättningarna för arbetet i workshop och som skulle handla om 

1. Budskap
2. Verktyg 

Vi delades in i 4 grupper där vi fick olika frågor vi skulle arbeta med och sen redovisa svaren.

Valbudskap 2014:

Huvudbudskap  ”Det råder ett smärtsamt tillstånd i primärvården”
Utveckling av primärvården
Viktiga frågor är smärta i rörelseorganen, tid till diagnos,rehabilitering och patienten i centrum.

En givande och lärorik dag.

Inga-Lill Johansson
Reumatikerdistriktet Blekinge

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.