Tidningen Från forskning till rörelse

Rapport samordnarträff informatörsverksamheten 12 november 2014

Ingrid Cederlund på förbundet hade kallat in till denna infodag för samordnare/ansvariga/kontakt-
personer i informatörsverksamheten ute i distrikten.

Vi  träffades på Kansliet på Alströmergatan i Stockholm kl 10.00 och det var 18 distrikt representerade. Vi presenterade oss och berättade om hur vi hade det ute i våra distrikt med verksamheten.

I Blekinge har vi nu fått in en informatör till Lyckeby och Rödeby
Gruppen tyckte att man skulle kalla sig för samordnare.

Mål med patientskolor i samverkan:

  • Ge patienterna kunskap och verktyg att hantera sin sjukdom
  • Att förbättra kommunikation och samarbete mellan patient, primärvård och Reumatikerförening
  • Att rekrytera nya medlemmar som ges möjlighet till fortsatta aktiviteter inom Reumatikerförbundet

Idag så är begreppet informatör bredare. I informatörsverksamheten kan man även engagera sig som språkinformatör eller kontaktperson centralt på Reumatikerförbundets hemsida.

Janne Bagge, tidigare forskningshandläggare på Reumatikerförbundet. Arbetar nu med Reuma Utveckling och utbildningar av sjukvårdspersonal att hålla smärtskolor. Det har utbildats 600 personer och det blir ca 300 platser där man kan bedriva skolor och vi diskuterade hur vi på distriktsnivå kan öppna upp en dialog med dem och visa att vi finns ifall de startar en smärtskola.

Elin Löfberg pratade om: Från forskning till rörelse och vägen dit. Idag inkluderar även fysioterapeuter samt patienter.

Vidare perspektiv idag - allmän hälsa, medicin, behandling, beteende, hälsofrågor som till exempel rökning, kost och träning. Informatör ger stöd för att patient/deltagare ska öka sin egen roll i sina levnadsvanor. 

Vi delades in i grupper där vi skulle jobba med en del frågor som vi sen redogjorde för. Hur man kan rekrytera nya informatörer bäst och hur vi gör i våra olika distrikt. 

Att tänka på:
Hur man plockar ut de som ska utbildas. Viktigt att man samtalar med de intresserade så man får rätt personer.

Efter en givande dag var det dags för hemfärd.

Vid pennan
Inga-Lill Johansson
Samordnare Reumatikerdistriktet Blekinge

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.