Minnesanteckning LIFs Medicinska grundutbildning steg 3

Den 13-14 oktober 2011 var jag på steg 3 av den medicinska grundutbildningen som var i Hässleholm. Vi var 3 st från HSO Blekinge och sammanlagt 31 st från hela landet. 
Representanter från LIF var Karolina Antonov, Ann Maliniak och Birgitta Callod. 

Ann Maliniak, LIF började på torsdagen med presentation av LIF, föreläsare, deltagare, innehåll, syfte och samarbete Handikappförbund- Industri. 
Tomas Björklund, Lunds Universitet föreläste om varför det görs djurförsök och vilka studier som görs. 
Efter det informerade Christina Jacobson, Astra Zeneca om hur läkemedelsföretag arbetar med försöksdjur och vad som görs för att förhindra onödiga djurförsök. 

Efter lunch handlade det om kvalitetssäkring och uppföljning. 
Gunnar Hägglund, Registeransvarig, Skånes universitetssjukhus, Lund föreläste om vilka kvalitetsregister som finns. Vad fördelarna är för hälso- och sjukvården och vad patientnyttan är. 
Ann Maliniak, LIF informerade om Q-projekten som är ett samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, myndigheter, regioner och läkemedelsindustri. Hon gav exempel på användning av kvalitetsregister för kvalitetsutveckling. 


Fredagen började med läkemedelskommittèns arbete och det var Maria Landgren, chef läkemedelsenheten,Region Skåne som informerade om hur det lokala läkemedelsrådet arbetar.
Karolina Antonov, LIF föreläste om var besluten tas. Vilka beslut som tas på riksdags- och landstingsnivå, myndigheter osv. 

Efter lunch informerade Lars Fallberg, jurist, Indikator om rätten till individuell vårdplan. 
Patienten har rätt att se sin patientjournal men har inte rätt att kräva en vårdplan. Däremot 
är landsting och kommuner skyldiga att i samråd utarbeta rutiner för vårdplanering. 

Frågan i framtiden = mer egenvård - egenansvar. 

Vi fick också diskutera i grupper vad våra hjärtefrågor var, vilka intressepolitiska frågor som vi ville driva nu och framåt. 
Efter redovisningen av grupparbetet var det sammanfattning, utvärdering och utdelning av diplom. 


Jag tyckte det var två väldigt givande dagar. 

Inga-Lill Johansson 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.