Minneanteckningar från Förbundsstämman i Nynäshamn 10-11 september 2011

Minneanteckningar från Förbundsstämman i Nynäshamn 10-11
september 2011.
Jag och Inga-Lill Johansson åkte från Ronneby redan klockan åtta på
lördagsmorgonen och efter flyg och sedan buss var vi på plats i Nynäshamn lagom
till lunch.
Klockan 13.00 började sedan förbundsstämman med att Anne Carlsson hälsade
alla välkomna och öppnade stämman, hon berättade lite om en del av 2010 års
viktigaste händelser.
• Nya Reumatikervärlden.
• Guldbladet för bästa journalistik.
• Artros och smärtskolor.
• Uppvaktning av politiker vid de allmänna valen, med mera.
Lars Joakim Lundqvist som är moderat landstingsråd i Stockholm inom hälso- och
sjukvård fick ordet och berättade om syftet med vårdvalet.
• Förbättra kvaliteten genom konkurens.
• Öka allmänhetens förtroende för sjukvården.
• Förbättra tillgängligheten.
Han berättade också att man bygger ett nytt Karolinska Universitetssjukhus
som ska vara färdigt 2015 där alla patienter ska ha eget rum med egen toalett.
Sedan blev det frågestund och efter det avtackade Anna Carlsson Lars Joakim
Lundqvist.
Även i år skulle det användas mentometerknappar under stämman vid olika val
och "Mentometer Sture" Sture Söderman blev presenterad och vi fick testa lite
lätta frågor, viken ålder vi var i? vilka förväntningar vi hade? Om vi är man eller
kvinna och där blev svaret att det fanns 28 % män och 72 % kvinnor på stämman.
Vi var 87 ombud på stämman men med ersättare, adjungerade, valberedning,
revisorer, ordförande, gäster, observatörer och kanslipersonal blev vi ca 125
personer sammanlagt. Sida 2 av 6
Dagordningen gicks sedan igenom och det blev dags för val av ordförande, och
till det valdes Leif Hansson och Ingrid Burman. Även sekreterare,
protokolljusterare och rösträknare valdes.
Kjerstin Kjellander redogjorde för åtgärderna som var gjorde med anledning av
beslut vid 2010 års stämma.
Anne Carlsson hann gå igenom verksamhetsberättelsen med hjälp av Jan-Olov
Söderberg och Kristina Söderlund innan det var dags för kaffe.
Efter en välbehövlig kafferast så pratade Kicki Aldrin om den
varumärkesbyggande kampanjen där syftet är att informera om att
Reumatikerförbundet samlar in pengar till forskning genom Reumatikerfonden. Vi
ska stärka Reumatikerförbundets varumärka som på sikt ska leda till mer
insamlade pengar och budskapet är:
• Reumatismen är en gåta – hjälp oss lösa den.
• Mer forskning = lösningen på gåtan.
• Illustreras genom att ett antal olika bildgåtor.
• Man ska nå personer i olika åldrar och med olika diagnoser.
• Även yngre personer drabbas.
Vi blev uppmanade att sms:a GÅTA till 72930 så skänker man 50: - till
forskningen.
Kampanjen kommer att komma i många vecko- och månadstidningar samt på
kampanjsajten, foldrar, affischer och roll-upp.
Ute i Distrikt och föreningar kommer vi att kunna beställa olika foldrar,
affischer, roll-upp och sms-kort helt gratis.
Efter denna information så återupptogs förhandlingarna och det blev dags för
revisorerna att presentera sig och de läste upp revisionsberättelsen och
tillstyrkte att förbundsstämman skulle bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet vilket också skedde.
När vi kom till förslaget om beslut om medlemsavgiften så gick stämman på
förbundsstyrelsens förslag att låta fördelningen vara oförändrad. Sida 3 av 6
Motionerna tog vid och de flesta klarades av efter vissa diskussioner och någon
återremitterades till styrelsen att behandlas på söndagen, men vi fick verkligen
se att det vid motionsskrivning är väldigt noga att tänka på hur man formulerar
sig i skriften.
Efter en kort bensträckare så blev det en föreläsning om rehabilitering i varmt
klimat av Ingiald Hafström som är uttagningsläkare till klimatvård i Stockholm.
Det är mycket man tar hänsyn till när uttagningarna sker och det är gjort väldigt
få studier i ämnet. Ingiald Hafström avtackades med Reumatikerförbundets
hedersnål eftersom hon varit verksam som forskningsråd och forskat om bland
annat kortisonet samt gjort mycket för oss reumatiker.
Sara Hjalmarsson informerade om morgondagens värdegrundsdiskussion, vad
brinner vi för? Vi fick också höra lite historik, efter det var det dags att sluta
för dagen med gemensam middag och kaffe och trevlig samvaro.
Söndagen började med morgonpromenad för de som orkade men det avstod vi
från och åt en god frukost istället i lugn och ro.
Stämman återupptogs med en hälsning från handikappförbunden och framfördes
av Ingrid Burman som är deras ordförande. Det finns 39 förbund som är
uppdelade på 450 000 medlemmar och hon tyckte att Reumatikerns som då
består av ca 10 % är ett väldigt aktivt förbund.
En sjukgymnast tog plats längst bak i salen och henne kunde vi besöka under
dagen och det var nog många som tog tillfället i akt. Man kan nu mera gå till viken
sjukgymnast man vill utan remiss.
Marco Helles som är konsult och jobbar med värdegrundsfrågor höll ett mycket
intressant föredrag för oss och vi konstaterade att "Hur man än vänder sig så
har man rumpan bak, men drar man ner byxorna så kommer den fram"
Han pratade om de mänskliga rättigheterna och att alla mänskliga varelser är
födda fria och jämlika.
Man ska göra det man är bäst på så blir man framgångsrik var ett av hans motto.
Vi inom förbundet ska arbeta med: Sida 4 av 6
• Grundsyn.
• Människosyn.
• Bemötande.
Vi fick använda mentometerknapparna och svara på frågan, Vad är
Reumatikerförbundets främsta uppgift?
• Driva Reumatikernas frågor i samhället och påverka beslutsfattarna,
detta svarade 66 %.
• Ge individen stöd i vardagen, detta svarade 18 %.
• Samla in medel, testamente och övrigt för att främja forskning och
rehabilitering, detta svarade 16 %.
Nu blev det tid för att besöka olika stationer under temat vår värdegrund och vi
fick "tycka till".
Efter kaffet så kom Johan Nordfjäll som är pressekreterare på Förbundet men
ett öppet brev "Rygga inte för ryggarna" och stämman ställde sig bakom brevet
som ska skickas ut till beslutsfattare men också till media.
Några motioner fans kvar att behandla och dessa han vi också med innan det blev
dags för Steinar Walsö-Kanstad att berätta om temaåret 2012 som är
Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar, och det är "vi" som är den stora
kunskapsbanken.
Vad är diagnoskunskap? Detta är ett brett ämnesområde:
• Ge medlemmarna möjlighet att hitta kunskap.
• Stärka vår unikitet.
• Fler ska känna till Reumatikerförbundet.
• Vi vet hur det är att leva med en reumatisk sjukdom.
• Vi ska synas externt.
Jägarförbundet kom och berättade om ett projekt som är ett samarbete mellan
flera handikappförbund bland annat Reumatikerna och Dhr, det drivs genom
allmänna arvsfonden och går ut på att funktionshindrade ska få möjlighet att
kunna komma ut och jaga genom att till exempel begära tillstånd att använda
permobil under jakten och att man får ta med skjutvapen på fordon. Sida 5 av 6
Anneli Norberg gjorde lite reklam för "Rullared" som var en liten utförsäljning
av utgående material, tröjor, broschyrer och böcker.
Nu var det tid att dela ut vårdforskningspriset som i år gick till Ann-Charlotte
Elkan, hon disputerade 2009 med avhandlingen "Nutritional status, body
composition and diet in patients with rheumatoid arthritis". I sin anställning som
forskningssjuksköterska vid Reumatologiska kliniken Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge fann hon bland annat att näringstillståndet och
kroppssammansättningen vid RA, kan vara annorlunda än hos friska personer. Det
kan förvärras av sjukdomen och bidra till att man blir tröttare och sjukare.
I en studie på 60 inneliggande RA patienter kom hon fram till att cirka 50 % var
undernärda. Detta är svårt att upptäcka vid en vanlig undersökning eftersom
minskad muskelmassa ofta kompenseras med ökad fettmassa. Undernäring hos
RA-patienter beror delvis på den inflammatoriska process som kännetecknar
sjukdomen. Det medförde att Ann-Charlotte genomförde en forskningsöversikt
av bedömningsinstrument av nutritionsstatus som visade brist på acceptabla
bedömningsinstrument. Resultatet utgjorde sedan grunden för hennes
avhandlingsarbete.
I sin forskning har Ann-Charlotte studerat kostens betydelse för
kroppssammansättning och blodfetter hos denna patientgrupp. Hennes forskning
ledde till utvecklandet av en metod som kan användas i den kliniska vardagen för
att identifiera personer med RA som har låg muskelmassa men förhöjd
fettmassa. Detta har tidigare varit svårt att upptäcka.
Vi fick vara med på en smygpremiär av filmen "Leva livet – Länge" som är ett
samarbete med bland annat PRO, SKP, Vårdförbundet och flera och gjorts möjlig
med hjälp av allmänna arvsfonden som bidragit med pengar. Filmen handlar om
att leva med en reumatisk diagnos, men även om hur det är för anhöriga och Sida 6 av 6
medverkar gör Steinar Walsö-Kanstad som är ersättare i förbundsstyrelsen och
hans anhöriga. En mycket gripande och intressant film som alla kommer att kunna
ta del av så småningom.
Ordet lämnades över till Gerd Mahl-Nilsson från reumatikerdistriktet Kalmar
som hälsade välkomna till nästa års stämma som kommer att vara på Öland den
16-17 juni 2012.
Anne Carlsson tackade de medverkande och överlämnade hedersnål till Leif
Hansson som arbetat på kansliet sedan 1993 men nu slutat innan hon avslutade
stämman.
Vi återvände till Arlanda för hemresan, nöjda med helgen men lite trötta av alla
intryck innan planet lyfte tillbaka till Blekinge.
Vid pennan: Åsa Moberg-Axelsson.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.