Förbundsstämman 2012, deltagare i salen 2012

Förbundsstämman

Rapport från Förbundsstämman i Borgholm på Öland den 15-17 juni 2012.

Fredagen den 15 juni så träffades vi på Strand Hotell i Borgholm och började med en gemensam middag. 

Många hade haft en lång resa, men vi var ju i år lyckligt lottade som bodde relativt nära. Vädret visade sig från sin bästa sida och vi satt länge ute och pratade med deltagare från olika delar av landet och snappade upp en del idéer.

Lördagen började med promenad eller bad för de som ville, innan vi samlades i lokalen och Gerd Mahl-Nilsson som är Distriktsordförande i Kalmar hälsade oss välkomna.

Det var 89 stycken röstberättigade men med valberedning, revisorer och gäster så var vi sammanlagt 120 deltagare.

Anne Carlsson hälsade oss varmt välkomna också och presenterade en del av deltagarna samt berättade vad som gjorts under året sen sista stämman. Dagordningen gicks igenom och Hans Håkansson och Lena Örsvik valdes till ordförande för stämman och till sekreterare valdes Karin Bergström och Susanna Jansson.

Nu lämnades ordet till Kalmars Landshövding Stefan Carlsson som precis avslutat ett projekt om hur staten ska styra vård och omsorgen och han gav en del reflektioner med utgångspunkt av detta, han har skickat ut detta till 190 remissinstanser och då är Reumatikerförbundet en av dessa.

Sedan tog Janne Söderberg över och pratade om åtgärderna som är gjorda efter förra årets beslut och det godkändes och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och Bo Johansson tag hand om den ekonomiska redovisningen och Jan Nyström presenterade revisorernas arbete och efter det så beviljades Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för perioden.

Förbundet hade lagt ett förslag som gick ut på att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade och det höll givetvis stämman med om, även arvoden för Förbundsstyrelsen blir oförändrad förutom att förlorad arbetsförtjänst höjs till max 2000:-.

Efter lunchen så tog Gerd Mahl-Nilsson åter ordet med en del praktisk information inför kvällen eftersom Kalmar distrikt firade 40-års jubileum.

Anne Carlsson presenterade bästa medlemsvärvarförening som blev Piteå, bästa mediainslag som vanns av Ljusdal, bästa insamlande förening blev Katrineholm, bästa nytänkande vann Skellefteå och bästa förening delades av Lundabygden och Karlskoga-Degerfors.

Nu var det tid att börja med att gå igenom motioner och yttrande, och det var en hel del vi hann med.

Innan kaffet så blev det Workshop med bland annat tummen upp/ner och tipsrunda.

Janne Söderberg har bytt arbetsuppgifter från generalsekreterare till att bli seniorrådgivare så han avtackades därför samtidigt som Anne Carlsson passade på att presentera kanslipersonalen och det var ju trevligt att få ett ansikte på dom man har kontakt med per mail eller telefon.

På kvällen blev det uppvaktning av Reumatikerdistriktet Kalmar och vi blev bjudna på middag, musikunderhållning av Matilda Lindström och sedan dans till Johans band från Vimmerby.

Söndagen började också med promenad eller bad för dom som hade lust till det innan frukosten serverades.

Sångkören ”Sångglädje” från Ölands lokalförening underhöll och så uppvaktades Susanna Jansson med en blomma eftersom hon fyllde år dagen till ära.

Det var nu hög tid att börja med att gå igenom stadgeändringarna och de motionerna som gällde stadgarna, vilka efter röstning antogs av stämman. Stadgarna gäller nu på förbudsnivå men Distrikt och Föreningar måste först antaga dom på sina års- och representantskapsmöten innan dom gäller där.

Verksamhetsplanen som Sara Hjalmarsson föredrog antogs med små ändringar.

Anne Carlsson gick igenom Förbundets värdegrund och förslaget var

  • Att anta följande grundvärderingar
  • Vi utgår från de mänskliga rättigheterna
  • Vår kultur är öppen och respektfull
  • Vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat
  • Att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Reumatikerförbundets värdegrund och skapa verktyg för att arbeta vidare utifrån grundvärderingarna

Stämman antog dessa förslagen.

Ett uttalande till Kalmar län hade gjorts och stämman antog skrivelsen.

Nu var det tid för en ny avtackning, Sven-Erik Åstrand som arbetat aktivt i mer än 30 år tilldelades hedersmedlemskap och diplom.

Efter lunchen så delades Vårdforskningspriset ut till Ingrid Thyberg, Lindköping som i botten är arbetsterapeut men nu forskar, hon höll sedan en kort föreläsning om sin forskning inom RA.

Nu hade vi kommit fram till rapporter i dagordningen och Anne Carlsson rapporterade att det kommer att bli 2 webbkurser i höst men även en nätverkskurs i oktober.

Rolf Greiff rapporterade om att vi ska vinka in Reumatikerdagen och visade hur man går tillväga med detta på datan.

På övrigt så fick först Kjell Nyholm ordet och han påminde alla om att nominera deltagare till nästa års val av Förbundsstämman.

Kennet Vikholm berättade om jägarprojektet som pågår och passade samtidigt på att hälsa välkomna till nästa års stämma som hålls i Sundsvall.

Dagen började leda mot sitt slut och Anne Carlsson summerade helgen innan Hans Håkansson och Lena Örsvik tackade för förtroendet att fått sitta som ordförande samt avslutade 2012 års stämma.

Deltog gjorde Inga-Lill Johansson och Åsa Moberg-Axelsson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.