Ordförandekonferens i Uppsala

Distriktsordförandekonferens

Rapport från Distriktsordförandekonferens. Vår distriktsordförande Inga-Lill Johansson har varit på konferens i Uppsala tillsammans med andra distriktordförande i Sverige.

Fredagen 4 maj

Vi var 23 st distriktsordföranden från hela landet som kommit till denna konferens. Förbundsordförande Anne Carlsson började med att hälsa alla välkomna, och generalsekreterare Magdalena Olsson presenterade sig och de andra som var med från kansliet i Stockholm. Sedan fick alla distriktsordförande presentera sig och vi fick reda på vad en del av distrikten har pågång under året. Därefter hade Anne Carlsson träff med de nya ordföranden, medan vi andra fick egen tid innan den gemensamma middagen på kvällen.

Lördagen 5 maj
Lena Ridemar startade med värdegrund och verksamhetsplan och det handlade om de nyaförslagen på inriktningsmål och verksamhetsplan för år 2013-2017. Alla fick sätta ett kryss på det visionsförslag (10 alternativ) som man tyckte bäst visar vad vi brinner för. Majoriteten påkonferensen valde den nuvarande visionen ”ett bra liv för alla reumatiker och lösningen påreumatismens gåta”, samma val som majoriteten valde på remissrundan samt webbenkäten.Vi måste våga,välja och prioritera åren 2013-2017 och jobba med att skaffa fler medlemmar.

Sedan blev det grupparbete och vi var indelade i grupper på 4-5 st och frågeställningen var: Vilken verksamhet kan/bör genomföras i distrikt/föreningar utifrån inriktningsmålen ochsatsningsområden i verksamhetsplanen?

Efter lunchen tog Anne Carlsson över och då var även förbundsstyrelsen med. Vi fick presentera vårt grupparbete och det var många olika och bra förslag som kom fram.

Karin Bergström från förbundskansliet informerade om att kopior på de årsmöteshandlingar som distrikt och föreningar årligen skickar in till Reumatikerförbundet för statsbidrag, inte kommer att arkiveras av förbundet men kommer att bevaras fram till 31 december, sedan slängs de. Om något distrikt eller förening saknar någon sådan handling i sina arkiv, så kan frågan ställas till förbundskansliet om denna handling finns där men då innan 31 december.

Kicki Aldrin, från förbundskansliet informerade om dagsläget med webben som lanserades 28 januari 2012 och som har nytt utseende, nytt innehåll och bland annat Att leva med. Intranät på gång och Kicki informerade om att det är Anneli Norberg som kommer att arbeta med intranätet framgent. Kenneth Vikholm Västernorrland, informerade om Jaktprojektet som Reumatikerförbundet bedriveri samarbete med Jägarförbundet.

Söndagen 6 maj
Steinar Walsö-Kanstad gick igenom förslagen på ändringar i stadgarna. Sedan handlade det om patientskolorna och bland annat vad för problem som kan uppstå kring dem. 
Kristina Söderlund presenterade Handlingsplan för krissituationer som förbundsstyrelsen fastställt och hur man ska agera för att det inte ska bli för stora problem. Anne Carlsson avslutade med ett stort tack för dessa fina dagar tillsammans och det var dags att styra kosan hemåt efter trevliga och lärorika dagar.

Vid pennan: Inga-Lill Johansson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.